Guru Chem

Kadence

เรียนรู้การใช้ Gutenburg ที่มากับเวิร์ดเพรสยุคใหม่ เพื่อนำ Blocks แบบต่างๆ มาจัดหน้า ปรับแต่งความสวยงาม โดยแนะนำปลั๊กอินฟรี Kadence Block กับ Otter เพิ่มเติม วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม เวลา 16:00 – 1700 น. ทีมงาน SeedThemes ได้สอนทำเว็บโดยไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก เพจ SeedThemes นะครับ เหมาะกับผู้เริ่มต้นทำเว็บ ที่มีพื้นฐานการใช้เวิร์ดเพรสบ้าง เช่น สร้าง Post, Page, Menu ได้ หมายเหตุ:หลังจากลองใช้ Blocks แทน Page Builder มา 3-4 งาน พบว่าผู้ใช้ทั่วไปสามารถแก้ต่อได้ง่าย การใช้ Blocks ทำให้เว็บเบาและแสดงผลได้เร็วกว่า Page Builder ต่างๆ (สูสีกับ Site Origin, ไวกว่า Elementor, Divi, …

Kadence Read More »

Oxygen post

sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsdssdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsdssdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsdssdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsdssdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsdssdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsdssdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsdssdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsdssdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsdssdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsdssdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsdssdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsdssdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsdssdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsdssdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsdssdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsdssdsdsdsds sdsdsdsds sdsdsdsds …

Oxygen post Read More »

bnbnbn

—กรด ความเข้มข้น (mol/dm3) →  bb (mol/dm3) →  bb →  bb (mol/dm3) →  bb →  bb ——->

Scroll to Top